എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും
EN

ഇന്റലിജന്റ് മോഡുലാർ ഓക്സിജൻ പ്ലാന്റ്

നീ ഇവിടെയാണ് : വീട്> ഉല്പന്നങ്ങൾ > മെഡിക്കൽ PSA ഓക്സിജൻ പ്ലാന്റ് > ഇന്റലിജന്റ് മോഡുലാർ ഓക്സിജൻ പ്ലാന്റ്

 • https://www.techraychina.com/upload/product/1642993547113070.png
 • https://www.techraychina.com/upload/product/1645509854777146.jpg
 • https://www.techraychina.com/upload/product/1645509971336219.jpg
 • https://www.techraychina.com/upload/product/1645510107692960.jpg

ഹോസിപിറ്റലിനുള്ള ഇന്റലിജന്റ് മോഡുലാർ ഓക്സിജൻ പ്ലാന്റ്


അന്വേഷണ
 • പ്രോക്റ്റ് വിവരണം
പ്രോക്റ്റ് വിവരണം
 • പ്രവർത്തന തത്വവും പ്രക്രിയയും

PSA ഓക്സിജൻ പ്ലാന്റ് പ്രവർത്തന തത്വവും പ്രക്രിയയും 

വായുവിനെ മെറ്റീരിയലായും മോളിക്യുലാർ അരിപ്പയും ആഗിരണം ചെയ്യുന്നവയായും, TECHRAY'മോഡുലാർ ഓക്സിജൻ ജനറേറ്റർ സംവിധാനം, കംപ്രഷൻ സമയത്ത് ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു രക്തചംക്രമണ പ്രക്രിയ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിന് നൂതനമായ പിഎസ്എ (പ്രഷർ സ്വിംഗ് അഡ്സോർപ്ഷൻ) എയർ സെപ്പറേഷൻ ടെക്നിക് സ്വീകരിക്കുക എന്നതാണ്. സാധാരണ താപനിലയിലും താഴ്ന്ന മർദ്ദത്തിലും, ഓക്സിജന്റെ പരിശുദ്ധി 93%+-3%v/v കവിയുന്നു.


 • തന്മാത്രാ അരിപ്പ ഓക്സിജൻ പ്ലാന്റിന്റെ പ്രവർത്തന പ്രവാഹം

മോൾക്കുലാർ സീവ് ഓക്സിജൻ പ്ലാന്റിന്റെ പ്രവർത്തന പ്രവാഹം


 • dവികസനം

 • നാല് ഫീച്ചർ

ടെക്‌റേ ഓക്‌സിജൻ പ്ലാന്റ് നാല് ഫീച്ചറുകൾ


 • ഇന്നൊവേറ്റീവ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ടെക്നോളജി——തികഞ്ഞ പ്രകടനം

ഇന്നൊവേറ്റീവ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ടെക്നോളജി——തികഞ്ഞ പ്രകടനം


 • മെഷീൻ റൂം

യന്ത്ര മുറി

മെഷീൻ റൂം2

ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക